Bases legals de PARTICIPACIÓ EN ACCIONS PROMOCIONALS DE DOBLE COLUMNA S.L. 

PRIMERA.- Objecte

Amb l’objectiu d’incentivar l’ús dels diferents serveis oferts per la companyia, l’entitat mercantil Doble Columna, S.L., amb domicili social a Tortosa, Av. Remolins, 24, i proveïda de NIF número B-43527498 (d’ara endavant, “Doble Columna”), promou la realització de diferents accions promocionals, les quals es regiran, en termes generals, per aquestes bases legals (d’ara endavant, “les Bases Legals”).

SEGONA. – Condicions particulars

Els requisits necessaris per participar en una determinada acció promocional es descriuen al material de difusió de cadascuna, en el qual s’inclourà, entre d’altres, la informació relativa a la durada de l’acció corresponent, la forma de participació i els premis associats a aquesta. 

TERCERA.- Període de la promoció

Les dates de començament i de finalització de cada acció promocional quedaran degudament detallades en el material de difusió associat a aquesta.

QUARTA.- Àmbit territorial de la promoció

Les diferents accions promocionals que dugui a terme Doble Columna seran vàlides dins del territori que es determini en cada cas a la corresponent acció. 

CINQUENA. – Naturalesa de la promoció

La participació a les diferents accions promocionals realitzades per Doble Columna és gratuïta i s’articularà sota la mecànica de concurs de participació a Xarxes Socials, Web o, alternativament, mitjançant la mecànica de sorteig.

Cap de les promocions estarà patrocinada, avalada, administrada, ni associada de cap manera a Instagram, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

SISENA. – Requisits de participació

Podran participar totes aquelles persones físiques majors que, en la seva condició de consumidors, actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió, estiguin donades d’alta al Servei Doble Columna a través d’alguna de les Entitats Adherides al mateix, i sempre que es compleixin la resta de les condicions o requisits que es puguin definir per a cada acció concreta. El llistat d’Entitats Adherides es podrà consultar a l’enllaç www.canal21ebre.es. No hi podran participar els empleats de la companyia organitzadora Doble Columna. <strong>

SETENA. – Funcionament de les accions promocionals

Els detalls associats a cadascuna de les accions promocionals que Doble Columna realitzi, vindran identificats al material de difusió associat a cadascuna d’elles, no obstant, en línies generals, es fa constar que:

(i) En cas que l’acció promocional s’articuli sota la modalitat de “concurs”, la fórmula per triar el guanyador o guanyadors de la mateixa es basarà en el mèrit o perícia del participant, sense que aquest hagi de fer cap mena de desemborsament econòmic per participar, ja sigui directament o per mitjà de trucades telefòniques, enviament de missatges de text o de qualsevol altre procediment electrònic, informàtic o telemàtic en què hi hagi una tarifació addicional.

(ii) En cas que l’acció promocional s’articuli sota la modalitat de “sorteig”, la fórmula per triar el guanyador o guanyadors es basarà en la selecció sota una combinació aleatòria, sense que aquest hagi d’abonar cap sobrepreu ni tarificació addicional, diferent, si escau, del mer consum del producte o servei.

VUITENA. – Premis

Els premis associats a cada acció promocional es descriuran al material de difusió associat a cadascuna, en el qual s’identificarà la naturalesa d’aquests i el nombre d’unitats.

Amb caràcter general, els premis quedaran subjectes a les condicions següents:

– Els premis no podran ser objecte de canvi, alteració o cap compensació a petició del participant premiat.

– Els participants premiats podran renunciar als premis obtinguts, però en cap cas no s’oferirà un premi alternatiu, ni aquesta renúncia donarà dret d’indemnització o compensació.

NOVENA. – Elecció i notificació dels guanyadors

La fórmula que s’emprarà per a l’elecció del guanyador o guanyadors de cada acció promocional serà descrita al material de difusió corresponent. De la mateixa manera, Doble Columna podrà seleccionar també un nombre determinat de suplents que optarien al premi en cas que els guanyadors prèviament identificats hi renunciessin, no se’ls pogués localitzar o no complissin amb les condicions descrites en les presents Bases Legals i requisits de participació que s’haguessin

Vols estar informat de les últimes notícies de Canal 21?

Benvingut un altre cop!

Inicieu sessió al vostre compte a continuació

Crear un nou compte!

Fill the forms below to register

*En registrar-se al nostre lloc web, accepteu els Termes i condicions i la Política de privadesa.

Recupera la teva contrasenya

Introduïu el vostre nom d'usuari o adreça de correu electrònic per restablir la contrasenya.

Add New Playlist

Segur que vols desbloquejar aquesta publicació?
Desbloqujos restants : 0
Confirmes que vols cancel·lar la subscripció?